Reference Nabízíme Kontaktsdružení INTEGRA
nabízí

  • projektování pozemních staveb - bytových, občanských a průmyslových
  • návrhy interiérů všech uvedených druhů staveb
  • navrhování speciálních staveb - vodní tobogány
  • olejová hospodářství - úložiště a doprava ELTO
  • investorsko inženýrská činnost - zastupování investora v oblasti stavebnictví
  • stavební, technické a autorské dozory staveb
  • ceny a odhady nemovitostí - úřední oceňování nemovitostí
  • realizace jednotlivých druhů staveb